در صورت سفارش قالب اختصاصی  طی ۱ الی ۳ روز طراحی خواهد شد.

هزینه طراحی قالب اختصاصی بیرونی چت روم ۱۸۰ هزار تومان میباشد.

و هزینه طراحی قالب داخلی چت روم ۱۰۰ هزار تومان میباشد.

برای سفارش قالب اختصاصی مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره حساب های موجود در سایت یا پرداخت آنلاین واریز کنید و با ما تماس بگیرید.

به دلیل قدیمی بودن نمونه کار های قبلی از سایت حذف گردید.

نمونه های جدید قالب های طراحی شده به زودی قرار داده خواهد شد.